Strona główna > Dla Klientów

Dla Klientów

Firma Human Resources International Polska kieruje się w swoich  działaniach najwyższymi standardami. Precyzujemy zakres naszych usług oraz warunki współpracy. Przynosimy konkretne korzyści Klientom.   Jako profesjonalne doradztwo personalne działamy w dobrze pojętym interesie Klienta zapewniając przy tym poufność Kandydatowi.

Warunki współpracy

 • analizowanie potrzeb i celów Klienta,
 • ustalanie zakresu działania i zasad współpracy,
 • określenie terminu realizacji projektu – średnio ok. 4 tygodnie od momentu podpisania kontraktu dla projektów rekrutacyjnych,
 • określenie wysokości honorarium oraz warunków płatności po dokładnym omówieniu projektu,
 • ustalenie gwarancji na usługi rekrutacyjne od 3 do 12 miesięcy.

Etapy procesu rekrutacji

 • omówienie z Klientem opisu stanowiska oraz profilu idealnego Kandydata,
 • określenie strategii poszukiwań i metod rekrutacji,
 • wstępna selekcja na podstawie nadesłanych dokumentów oraz wywiadu telefonicznego, 
 • przeprowadzenie ustrukturalizowanego wywiadu ze wszystkimi, potencjalnie odpowiednimi Kandydatami (weryfikacja danych biograficznych, ocena kompetencji i potencjału zawodowego Kandydatów, badanie motywacji Kandydata),
 • na życzenia Klienta (opcja) przeprowadzenie testów psychologicznych lub Assessment Center (AC) w celu zbadania wybranych kompetencji Kandydata,
 • sporządzenie szczegółowych, poufnych raportów, zawierających opis doświadczeń zawodowych i ocenę kwalifikacji oraz ogólny profil psychologiczny,
 • przesłanie do Klienta kompletu dokumentów w standardzie HRI Polska, zawierających CV oraz raporty z rekomendacją wybranych Kandydatów (tzw. „short list”),
 • zorganizowanie prezentacji wybranych Kandydatów - prezentacja od 3 do 5 Kandydatów na jedno stanowisko,
 • na życzenie Klienta zebranie referencji,
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących zatrudnienia Kandydata (opcja – na życzenie Klienta).

Korzyści dla Klienta

 • oszczędzamy Państwa czas i wysiłek, terminowo przeprowadzając w sposób profesjonalny lokalizację i selekcję najlepszych Kandydatów.
 • jesteśmy efektywni i skuteczni - rekomendujemy Kandydatów, których kompetencje i cechy osobowościowe są w pełni dopasowane do kultury organizacji i wyzwań przed nimi stawianych. Tylko takie podejście może gwarantować długotrwały sukces,
 • działamy profesjonalnie – poprzez właściwe zrozumienie specyfiki branży, roli pracowników i wymagań na konkretnych stanowiskach, w sposób odpowiedzialny reprezentujemy Klienta wobec Kandydatów,
 • dbamy o kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwa organizacji na rynku pracodawców,
 • działamy etycznie i poufnie – zapewniamy całkowitą dyskrecję zarówno wobec Klientów, jak i Kandydatów,
 • wnosimy wartość dodaną – obserwujemy i badamy rynek, dzięki czemu jesteśmy w stanie dodatkowo informować Klienta o doświadczonych, potencjalnych Kandydatach pojawiających się na rynku pracy,
 • posługujemy się językami obcymi – angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Nasze osiągnięcia

 • zrealizowaliśmy  z sukcesem kilkaset projektów dotyczących kluczowych menedżerskich i specjalistycznych stanowisk dla blisko 100 Klientów – firm międzynarodowych i polskich działających w różnorodnych sektorach i branżach,
 • pomogliśmy dokonać kolejnego kroku w karierze zawodowej wielu menedżerom i specjalistom,
 • niejednokrotnie nasi Kandydaci awansowali ze struktur lokalnych do międzynarodowych swoich organizacji,
 • zdobyliśmy zaufanie naszych Klientów i cieszymy się  bardzo dobrą opinią na ryknu jako rzetelni i profesjonalni Partnerzy.

Zapraszamy do współpracy!

O Firmie

Human Resources International Polska jest firmą doradztwa personalnego, działającą na polskim rynku od 1999 roku. 

Jesteśmy partnerem niemieckiej firmy headhunterskiej PENTAGON AG.
Więcej

Referencje

Naszymi Klientami są koncerny zagraniczne oraz renomowane polskie firmy. 
Zobacz