Referencje

Klientami Human Resources International Polska są koncerny zagraniczne oraz renomowane firmy polskie.

Przeprowadzane pojedyncze projekty zrealizowane z sukcesem przekształcają się niejednokrotnie w początek długofalowej współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi.

Z uwagi na stosowanie w naszych poszukiwaniach głównie metody Executive Search oraz specyfikę pracy w branży doradztwa personalnego udzielamy wszystkich referencji w bezpośrednim kontakcie. W tym miejscu prezentujemy jedynie fragmenty referencji udzielonych naszej firmie w formie pisemnej przez kilku wybranych Klientów.

Nasi Klienci mówią o nas:

Samsung Electronics Poland Manufacturing

„Wysoko oceniamy Państwa znajomość branży finansowej oraz profesjonalny sposób postępowania zbieżny ze standardami naszej firmy.

Elastyczne podejście do naszych oczekiwań oraz bardzo dobra współpraca pozwalają nam rekomendować Państwa usługi innym firmom”

Olgierd Bałtaki - Dyrektor Personalny

 

Samsung

"(…)Samsung Electronics Polska pracuje z HRI i muszę powiedzieć, że ta współpraca należy do największych sukcesów w obszarze HR naszej firmy.

Wyjątkowo wysoki poziom profesjonalizmu, przywiązanie do szczegółów oraz determinacja w znajdowaniu talentów zgodnych z oczekiwaniem klienta to cechy wyróżniające HRI. Bardzo często największym wyzwaniem w naszej współpracy nie jest wybór najlepszego kandydata, ale to jak sprawić by udało się zatrudnić wszystkie osoby z shortlisty.

Chciałabym przy tej okazji przekazać szczególne wyrazy wdzięczności Pani Barbarze Modeckiej, Prezes HRI, której wyjątkowa troska o klienta i osobiste zaangażowanie we współpracę mającą na celu znalezienie najlepszych kandydatów na rynku, jest jednym z największych czynników sukcesu HRI. (…)"

 

Małgorzata Mietek-Bechta – Dyr. HR

 

Novartis Polska

„(…) W trakcie wspólnie zrealizowanych projektów konsultanci Human Resources International Polska wielokrotnie udowodnili swoja skuteczność w badaniach rynku i docieraniu do szerokiego kręgu potencjalnych kandydatów. Poza profesjonalnym poziomem świadczonych przez firmę usług, na uwagę zasługuje również niezwykłe zaangażowanie, dyspozycyjność i otwartość firmy na realizacje naszych wysokich oczekiwań. Z pełnym przekonaniem rekomenduje usługi firmy HRI Polska Sp. z o.o. wszystkim firmom poszukującym profesjonalnego serwisu w zakresie rekrutacji i godnego zaufania partnera. (…)”
Elżbieta Sokołowska, Dyrektor Personalny w Polsce i Krajach bałtyckich, Novartis Poland

 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

„Z przyjemnością poświadczamy solidność Human Resources International Polska jako godnego zaufania partnera w biznesie. (...) GSK powierza firmie HRI różne zlecenia z obszaru medycznego, wśród nich stanowiska wysoko specjalistyczne. Poszukiwania, mimo, że nie należały do łatwych zawsze kończyły się sukcesem. (…) Oceniając całościowo współpracę z HRI, chcemy wyrazić pełną rekomendację serwisu świadczonego przez tę firmę”
Ryszard Wożniak, Menedżer ds. Rozwoju Organizacji

„(…) We współpracy z Human Resources International Polska szczególnie cenimy sobie rzetelność, z jaką firma podchodzi do realizacji naszych zleceń, jak również otwartość na nasze oczekiwania, dotycząca wielu aspektów naszej współpracy. (…)

Ewa Kopeć, Menadżer Rekrutacji

 

Eli Lilly Polska

„Wyrażam swoje zadowolenie i wysoki poziom satysfakcji ze współpracy z firmą Human Resources International, w szczególności z Panią Dyrektor Barbarą Modecką. HRI zapewnia elastyczne i profesjonalne podejście do rozwiązywanych problemów, wszystkie nasze wspólne przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem””

Tomasz Kowalski, Dyrektor ds. Personalnych

 

Merck

„Human Resources International Polska zaprezentowała się nam jako firma efektywnie realizująca projekty rekrutacyjne w środowisku medycznym. (…)Mogę z pełną odpowiedzialnością zarekomendować firmę HRI jako firmę skutecznie realizującą projekty rekrutacyjne w środowisku farmaceutycznym”

Tomasz Wrzesiński, Prokurent

 

AXA

„(…) Human Resources International Polska realizowała na rzecz naszego Towarzystwa szereg projektów rekrutacyjnych dotyczących stanowisk menedżerskich średniego szczebla (…). Konsultanci HRI są zaangażowani we współpracę, starają się dobrze rozumieć potrzeby i jak najlepiej na nie odpowiadać. HRI regularnie informuje o postępie prac i na bieżąco reaguje na prośby dotyczące realizacji projektów (...)”
Renata Zrobek, Dyrektor Departamentu Kadr

 

Telekomunikacja Polska

„(…) Współpraca z firmą Human Resources International Polska była bardzo efektywna, zarówno pod względem merytorycznym, jak i relacji personalnych. Firma prezentuje w pełni profesjonalny poziom usług. Istotnym elementem jest także kwestia dotrzymywania terminów przez HRI na każdym etapie realizacji projektu rekrutacyjnego (…)”
Paweł Kuśmierowski, Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami

„Od kilku lat firma HRI realizuje dla nas projekty rekrutacyjne na stanowiska zarówno specjalistyczne, jak i menedżerskie średniego oraz wysokiego szczebla. Konsultanci posiadają dużą wiedzę o rynku pracy, angażują się w powierzone zadania, są otwarci na oczekiwania Klienta i rozumieją jego potrzeby. Prezentowani kandydaci spełniają nasze oczekiwania. Stosowane narzędzia dopasowywane są do potrzeb danego projektu i umożliwiają szczegółową ocenę kandydatów. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi”
Zbigniew Krzystoń, Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

 

Contact Center

„W okresie naszej współpracy firma HRI Polska udowodniła, że jest godnym polecenia partnerem w biznesie. (…) HRI Polska nie ma stałych schematów działań, przeciwnie, jest bardzo elastyczna, szybko dostosowuje metody swojej pracy przy projekcie do indywidualnych potrzeb naszej organizacji. Należy podkreślić pro-aktywność, wysoki stopień profesjonalizmu i dużą wiedzę rynkową konsultantów firmy oraz stałą wymianę informacji i świadczone nam na bieżąco doradztwo”
Agata Piórko, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich

 

HJ Heinz Polska

„(…) Usługi rekrutacyjne firmy Human Resources International Polska świadczone są na bardzo wysokim poziomie. Firma HRI rekrutowała pracowników zarówno na stanowiska menedżerskie, jak również specjalistyczne. Proces rekrutacji przeprowadzany jest sprawnie i profesjonalnie. Personel HRI posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, jest uprzejmy i życzliwie nastawiony do Klienta. (…) Z pełnym przekonaniem polecam usługi firmy HRI innym firmom, które cenią wysoką jakość, profesjonalizm i rzetelność usług (…)”
Janusz Lach, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Komunikacji

 

Carlsberg Polska

„Informujemy, że firma Carlsberg Polska współpracuje w obszarze doradztwa personalnego z firmą HRI Polska powierzając jej projekty rekrutacyjne. Dotychczasowe projekty dotyczyły poszukiwania i zarekomendowania kandydatów na stanowiska średniego szczebla menedżerskiego i zakończyły się sukcesem, a zatrudnieni pracownicy zostali wysoko ocenieni w zakresie swoich kompetencji w swoich działach. (…) Współpracę oceniamy bardzo pozytywnie. Pracownicy HRI to profesjonalny zespół, który jest otwarty na potrzeby Klienta, ponadto sprawnie realizuje zlecenia rekrutacyjne, na bieżąco rozwiązując pojawiające się problemy i, co równie istotne, periodycznie raportując o rezultatach swoich działań. Jesteśmy gotowi zarekomendować firmę HRI jako rzetelnego dostawcę usług doradztwa personalnego”
Monika Skibińska, Regionalny Kierownik ds. Personalnych

 

Ekoplon SA

„Human Resources International Polska zrealizowała na zlecenie Ekoplon SA projekt Assessment Centre. Realizacja projektu zasługuje na uznanie, ponieważ zaangażowanie konsultantów HRI znacznie wykraczało poza ogólnie przyjęte standardy. (…) Opracowane narzędzia były doskonale dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły dogłębną ocenę kandydatów. Projekt został zamknięty w wyznaczonym czasie, a jakość usługi można określić jako więcej niż satysfakcjonującą. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę HRI jako sprawdzonego partnera do realizacji projektów AC”
Roswita Gajewska-Sajkiewicz, Prokurent

 

Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK SA

„Informujemy, że Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK PAK SA korzystały z usług rekrutacyjnych i doradztwa personalnego Human Resources International Polska. Spółka pomyślnie zrealizowała projekty rekrutacyjne dotyczące poszukiwania wykwalifikowanych i doświadczonych menedżerów. Przedstawieni kandydaci spełniali nasze wymagania i oczekiwania, a zatrudnieni pracownicy realizują powierzone obowiązki z sukcesem. Za każdym razem współpraca przebiegała pomyślnie. Jest to zespół, który posiada wiedzę o realiach rynku pracy, angażuje się w powierzone zadania, jest otwarty na oczekiwania Klienta i stara się rozumieć jego potrzeby. Poprzez elastyczność i kreatywność poszukuje najlepszych rozwiązań i dokłada starań, aby projekty zostały sprawnie przeprowadzone. (…)
Paweł Kalbarczyk, Prezes Zarządu

 
„(…) W trakcie wspólnie zrealizowanych projektów konsultanci Human Resources International Polska wielokrotnie udowodnili swoja skuteczność w badaniach rynku i docieraniu do szerokiego kręgu potencjalnych kandydatów. Poza profesjonalnym poziomem świadczonych przez firmę usług, na uwagę zasługuje również niezwykłe zaangażowanie, dyspozycyjność i otwartość firmy na realizacje naszych wysokich oczekiwań. Z pełnym przekonaniem rekomenduje usługi firmy HRI Polska Sp. z o.o. wszystkim firmom poszukującym profesjonalnego serwisu w zakresie rekrutacji i godnego zaufania partnera. (…)””