Home > Candidates > Offers of employment > Medical Affairs Manager

Dla naszych Klientów – miedzynarodowych koncernów farmaceutycznych, wiodących liderów na rynku polskim, o ugruntowanej pozycji na rynku światowym, poszukujemy osób na stanowisko:

Medical Affairs Manager

Nr ref.: DMUiA-10.2010


Miejsce zatrudnienia: Warszawa

Obowiązki:

 • Proaktywne zarządzanie wiedzą medyczną w zakresie danej dziedziny medycznej zarówno w środowisku wewnętrznym firmy jak i zewnętrznym w całym okresie życia produktu, w ścisłej współpracy z innymi działami firmy
 • Aktywny udział w planowaniu, tworzeniu i realizacji strategii promocyjnych we współpracy z marketingiem
 • Przygotowywanie Medycznych Planów Strategicznych dla podległych produktów
 • Inicjowanie i utrzymywanie współpracy z Ekspertami Zewnętrznymi , instytucjami i jednostkami Opieki Zdrowotnej, towarzystwami naukowymi
 • Wsparcie Ekspertów w zakresie publikacji prac naukowych
 • Współpraca i doradztwo przy pozyskiwaniu oraz organizowaniu przez Kierowników Badań Klinicznych badan zleconych przez struktury firmy
 • Dostarczanie środowisku medycznemu informacji dotyczących prowadzonych działań badawczych  
 • Aktywny udział w procesie przygotowania badań po stronie firmy, merytoryczne monitorowanie ich przebiegu
 • Wsparcie aktywności w zakresie rozwoju portfolio; inicjowanie, prowadzenie i zarządzanie kompleksowymi działaniami służącymi wprowadzeniu na rynek produktu po jego rejestracji, a podejmowanymi w okresie rozwoju klinicznego, we współpracy z innymi zespołami firmy
 • kształtowanie efektywnej współpracy z innymi zespołami firmy w zakresie doradztwa medycznego poprzez przyjmowanie odpowiedzialności oraz proaktywną postawę
 • Współpraca z Zespołem Zapewnienia Jakości i Monitorowania Bezpieczeństwa farmakoterapii w zakresie wsparcia merytorycznego w kontaktach z Fachowymi Pracownikami Opieki Zdrowotnej
 • Identyfikacja oraz weryfikacja pod względem priorytetów potrzeb w zakresie organizowania kongresów oraz ważnych z punktu widzenia strategicznego spotkań naukowych, ich merytoryczne przygotowanie oraz nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe medyczne - lekarskie 
 • Doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym (Dział Medyczny, marketing, sprzedaż lub badania kliniczne)
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i bardzo dobra komunikacja 
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji 
 • Zdolności prezentacyjne i negocjacyjne 
 • Rozumienie marketingu
 • Zaangażowanie 
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
 • Biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) 
 • Prawo jazdy kat. B

Nasz Klient oferuje:

 • pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.
 • atrakcyjne warunki pracy i płacy, świadczenia socjalne,
 • stabilną i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie CV wyłącznie w wersji Word ze zdjęciem na adres e-mail:ksamann@hri.pl

Prosimy o umieszczenie na aplikacji Klauzuli:
Wyrażam zgodę firmie Human Resources International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 99/7 na przetwarzanie w celach rekrutacyjnych, w tym udostępnianie danych osobowych zawartych w moim CV wybranym przedsiębiorcom i podmiotom, które mogą następnie nawiązać kontakt ze mną w celu przedstawienia oferty pracy. Wiem, iż w każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie."

Aplikuj

Kliknij aby wysłać dokument CV lub wypełnić formularz aplikacyjny

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Poufność danych
Wszelkie przekazane nam dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Kandydaci przekazujący nam swoje dane osobowe wyrażają, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, zgodę na ich przetwarzanie. Nasi Kandydaci mają pełną kontrolę nad swoimi danymi oraz zakresem ich udostępniania.

Human Resources International Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 99 lok.7
02-001 Warszawa
tel. (48 22) 621 32 10
e-mail: hri@hri.pl