Strona główna > Usługi > Testy psychometryczne

Testy psychomteryczne

Oferujemy grupę narzędzi wspomagających procesy rekrutacji prowadzone przez  Human Resources International Polska lub bezpośrednio przez Klienta. Narzędzia te pozwalają na sprawdzenie stopnia zbieżności profilu kompetencyjnego i osobowościowego Kandydata z wymaganiami określonymi przez Klienta i są traktowane jako dodatkowe źródło informacji o Kandydacie. Dają odpowiedź na pytanie, czy  Kandydat posiada predyspozycje pożądane na danym stanowisku, określają stopień jego kreatywności, odporności na stres i inne cechy istotne z punktu widzenia rozpatrywanego stanowiska pracy a ponadto sprawdzają źródła jego motywacji.

Metody i techniki dobierane są indywidualnie, umożliwiając porównanie tych samych cech u wszystkich Kandydatów. W wyniku badania powstaje raport zawierający indywidualny profil osoby wraz z rekomendacją.